Sve što se nalazi u naslovu našeg teksta, predstavlja rekvizite koji se upotrebljavaju kod treninga ritmičke gimnastike. Ako imate devojčicu koja ima na primer, četiri godine, i koja je hiperaktivna, i pri tome jednako voli da peva, pleše, i da izvodi razne pokrete... – tada bi trebalo da razmislite da je upišete na treninge ritmičke gimnastike.

Naime, ritmička gimnastika je odličan spoj plesa, baleta, muzike i sporta, pa je sjajno kompromisno rešenje za one roditelje koji ne znaju gde bi zapravo upisali dete, jer ono voli sve po malo, ili ne voli ništa određeno.

Pored toga, gimnastika je bazičan sport, što znači da se vaša devojčica kasnije može odlučiti da trenira bilo šta drugo, i to može da bude plivanje, atletika, rukomet, odbojka, košarka... Pri tome, postavila je sjajne temelje, jer je godinama dolazila na treninge.

Treninzi ritmičke gimnastike nisu neka mukotrpna obaveza, već nešto čemu se devojčice raduju. Glavni razlog je što svakoga puta postaju bolje od sebe samih, a svi znamo da je najveći izazov upravo pobediti sebe a ne druge. Kada se uspešno izvede vežba za koju se smatralo da je nemoguća, tada se jača samopouzdanje i napredak je sve brži i vidljiviji. 


Pošaljite komentar