Odgovor je kratak i jasan – DA. Međutim, stvari nikada nisu crno bele, zar ne? Objasnićemo u nastavku teksta na šta tačno mislimo.

Pre svega, bavljenje sportom znači da će vaša devojčica morati da dođe na trening u tačno zakazano vreme. Za one klinceze koje se pripremaju za takmičenja, treniranje često znači da je to svakodnevno, i u trajanju i od po dva sata, na primer. To iziskuje napor, ne samo fizički, nego i napor volje.

Sve ovo ima svoje pozitivne aspekte, ali nije lako. Sa druge strane, veoma je lepo. Jer, entuzijazam i posvećenost, gotovo uvek daju dobre rezultate. 

Odricanje znači i da će se propustiti neke aktivnosti koje su mogle biti obavljene, upravo zbog prisustva na treningu. Dok vršnjaci sede u kafiću i druže se, vaša devojčica će vredno trenirati. Vi sami procenite šta je od ta dva bolje i korisnije za nju.

Satisfakcija uvek dolazi, jer kada se na takmičenju postigne zapažen rezultat, to opravdava sve kapi znoja koje su prolivene na treningu, kada se jedna te ista vežba ponavljala do iznemoglosti.

Pošaljite komentar