Ovo je pitanje na koje može da se da odgovor i da i ne. Pre svega, kada je u pitanju redovan trening, tada je muzika obično klasična, jer ona utiče da se telo i mozak opuste, što dovodi do lakšeg usklađivanja pokreta, njihove gracionosti, perfekcije... Ipak, kada dođe do takmičenja, ili priprema za takmičenje, onda vežbačice mogu da odaberu melodije uz koje će da izvode vežbu. 

Vrlo je interesantno što to može da bude neka pesma, domaća ili strana, koja je sada aktuelna, tako da izaziva dodatne pozitivne emocije i kod same takmičarke i kod publike koja za nju navija. U zavisnosti od vežbe, bira se i muzika, pa tako možemo da podelimo ritmove na brze i na spore. Ako je melodija lagana, tada će takmičarka da koristi traku koja se nežno obavija oko njenog tela ili lebdi u vazduhu, ili će možda da se odluči za loptu, koju baca na sve strane.

Ako su ritmovi brži, tada je idealna vijača ili čunjevi. 

Sve u svemu, izbor je na takmičarki i na njenom treneru.

Pošaljite komentar