Ritmička gimnastika je mnogo više od sporta i zbog toga već decenijama intrigira mnoge. Pre svega ritmičkom gimnastikom su očarane devojčice širom sveta, koje žele da se oprobaju u ovom sportu.

Ritmička gimnastika je spoj elegancije i snage i mnogih drugih elemenata. Trenirajući ritmičku gimnastiku devojčice rade na svim poljima i razvijaju svaki aspekt svoje ličnosti.

Na prvom mestu je svakako fizička kondicija i fizički razvoj tela kod dece, koji je presudan za dalji socijalni i psihofizički razvoj i dobar imunitet.

Pored fizičkog razvoja, ritmiička gimnastika na sjajan način razvija fokus i disciplinu. Ovaj sport zahteva konstantnost i ponavljanje, kao i disiplinu i redovnost, kako bi se svi pokreti savršeno uvežbali, a zatim i kombinovali kroz koreografiju.

Kada se dostigne apsolutan preciznost i savršenstvo u pokretu, istovremeno se razvija i elegancija i gracioznost, koja je takođe karakteristična za ovaj sport i zbog toga ga najviše treniraju devojčice u najmlađem uzrastu, kako bi kod sebe razvile i jačinu tela i graciozne pokrete.

Savršeno precizni pokreti su samo jedan segment ritmičke gimnastike. Drugi segment su upoznavanje sa umetničkom formom ovog sporta i izražavanje sebe kroz sport.

Kako bi precizni i jasni pokreti bili ukombinovani sa muzikom i rekvizitima, ali kako bi u kasnijoj fazi, to sve moglo da se koristi i kao alat za umetničko izražavanje, potrebne su godine redovnog vežbanja kao i ljubav prema ovom sportu.

Zato je ritmička gimnastika segment sport koji je uvek zanimljiv i dinamičan, pa zbog toga je na duže savršen izbor za devojčice.Submit Your Comment