Prvi naziv za ritmičku gimnastiku je bila estetska gimnastika, i zemlja porekla joj je Švedska. Cilj je bio da se spoje osećanja i emocije kroz pokrete koji se izvode telom. Ta ideja, veoma brzo je stekla popularnost, tako da se u Berlinu, u Nemačkoj otvara škola Moderne gimnastike. 

Ritmička gimnastika je nastavila da se razvija, i dobila je još veću čaroliju kada su počeli da se koriste rekviziti. 

U Rusiji, četrdesetih godina dvadesetog veka, ritmika postaje sportska disciplina. Tada se nazivala umetničkom gimnastikom, ili hudoženstvenom gimnastikom. 1961. godine se uvodi i formalno kao moderna gimnastika, a potom i kao ritmičko-sportska, i na kraju se usvaja naziv, koji ostaje do danas, a to je ritmička gimnastika. 

Ritmička gimnastika postaje olimpijski sport 1984. godine, a pre toga, 1964. godine, održano je Prvo svetsko prvenstvo u Budimpešti. 


Pošaljite komentar