Nemaju sva deca izraženo samopouzdanje. Neka su rođena kao sigurna u sebe, dok su druga bojažljiva, introvertna, stidljiva, povučena u društvu... Kako god, na samopouzdanju je neophodno raditi, jer se bez istog ne može prolaziti kroz život, ma koji aspekt života da je u pitanju.

Na primer, da bi dete bilo dobar đak, mora biti sigurno u sebe da zna ono što nauči i da znanje ume da pokaže kada je pismeni ili kontrolni zadatak, usmeno odgovaranje i slično. Kasnije, na intervjuu za posao, moramo da delujemo da znamo sve ono što smo učili na fakultetu i to da prezentujemo. 

Ovakvih i sličnih primera ima u nedogled, pa se nećemo time baviti.

Ipak, dobar način da detetu postavite temelje samopouzdanja jeste da ga upišete na neki sport. Jedan od najboljih odabira je upravo gimnastika.

Gimnastika je takav sport, koji traži maksimalno angažovanje pojedinca, da pokaže svoj maksimum i da pređe granice sopstvenih mogućnosti.

Kada uspemo da uradimo vežbu za koju nam se isprva činilo da je nemoguća, ili preteška za nas, tada naše samopouzdanje prirodno raste. 

Pošaljite komentar