Gimnastika je nekada davno bila veoma cenjena, ali na drugi način u odnosu na danas. O čemu se tačno radi? Pošto se gimnastika uglavnom sastoji od vežbi koje služe da se postigne veća snaga, zategnutost mišića, bolja kondicija, koordinacija, ravnoteža, hitrost, brzina, veština, okretnost... – zbog svega toga, ratnici i vojnici iz antičke Grčke i starog Rima su je koristili da se pripreme za svoje borbe. 

Vremenom, kroz istoriju, gimnastika dobija mnogo sofisticiranije oblike, pa tako nastaje i ritmika, koja je spoj muzike, plesa, baleta i klasične gimnastike. To se desilo u novijoj istoriji, a u sadašnjem trenutku, ritmika predstavlja čest izbor mnogih devojčica kada je reč o sportu kojim će se baviti. Verovatno jednu od presudnih uloga ima i muzika uz koju se trenira i takmiči, jer to budi posebne emocije. 

Prvi, probni trening u Gimnastičkom klubu Pobednik je besplatan i dovoljno je da pozovete telefonom. 


Pošaljite komentar